Ανακοίνωση πρόσληψης 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών του Δήμου Πρέβεζας

Ανακοίνωση πρόσληψης 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13 Φεβρουαρίου έως και 22 Φεβρουαρίου 2023