Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

06_19

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο