Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023

Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1 έως και 12 Ιουνίου 2023