Ανακοίνωση πρόσληψης 7 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ανακοίνωση πρόσληψης 7 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

02_23