Αποτέλεσμα της διαδικασίας πρόσληψης ενός ατόμου για το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Πρέβεζας

Αποτέλεσμα της διαδικασίας πρόσληψης ενός ατόμου για το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Πρέβεζας

09_02