Αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός κοινωνικού λειτουργού με σύμβαση ΙΔΟΧ για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας

Αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός κοινωνικού λειτουργού με σύμβαση ΙΔΟΧ για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας

01_19