Πρακτικό καλλιτεχνικής επιτροπής για την πρόσληψη μουσικών με σύμβαση ΙΔΟΧ για το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας

Πρακτικό καλλιτεχνικής επιτροπής για την πρόσληψη μουσικών με σύμβαση ΙΔΟΧ για το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας

10_13_praktiko