Πρακτικό πρόσληψης ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023

Πρακτικό πρόσληψης ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023

03_23