Προκήρυξη πρόσληψης δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας

Προκήρυξη πρόσληψης δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Παρασκευή 21 Ιουλίου έως Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.