Πρόσληψη ενός κοινωνικού λειτουργού με σύμβαση ΙΔΟΧ για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας

Πρόσληψη ενός κοινωνικού λειτουργού με σύμβαση ΙΔΟΧ για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση και τα σχετικά έντυπα