Τελικά αποτελέσματα πρόσληψης 35 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πρέβεζας

Τελικά αποτελέσματα πρόσληψης 35 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα πρακτικά με τις εξετάσεις των ενστάσεων και τους τελικούς πίνακες