Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα της προκήρυξης.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο