Διακήρυξη Δημοπρασίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

Διακήρυξη Δημοπρασίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

05_02_2024red