Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018 – 2019

Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018 – 2019

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο