Διευκρίνιση σχετικά με το απαιτούμενο ISO του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Πρέβεζας

Διευκρίνιση σχετικά με το απαιτούμενο ISO του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Πρέβεζας

03_27