Διευκρινίσεις για το έντυπο οικονομικής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 2017

Διευκρινίσεις για το έντυπο οικονομικής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 2017

Ύστερα από ερωτήματα οικονομικών φορέων, διευκρινίζεται ότι το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί, είναι αυτό που συμπεριλαμβάνεται στη διακήρυξη ως παράρτημα Β΄.

Για διευκόλυνση αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο