Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για καλλιέργεια

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για καλλιέργεια

Εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 12,50 στρεμμάτων στη θέση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, αριθ. τεμ. 178, Τοπικής Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για καλλιέργεια – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ