Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης

α) Εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 5.222,56 τ.μ. με συντεταγμένες εντοπισμού (213761, 4336463), στην Κοινότητα Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ

β) Εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 4.816,54 τ.μ. με συντεταγμένες εντοπισμού (213533, 4336349), στην Κοινότητα Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ