Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων (καταστημάτων) στην Κοινότητα Ωρωπού

Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων (καταστημάτων) στην Κοινότητα Ωρωπού

α) Εκμίσθωση καταστήματος (εμπορικού κέντρου) υπ’ αριθ. 11, εμβαδού 17,50 τ.μ., στην Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ

β) Εκμίσθωση καταστήματος (εμπορικού κέντρου) υπ’ αριθ. 12, εμβαδού 17,50 τ.μ., στην Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ

γ) Εκμίσθωση καταστήματος (εμπορικού κέντρου) υπ’ αριθ. 10, εμβαδού 17,50 τ.μ., στην Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ

δ) Εκμίσθωση καταστήματος (εμπορικού κέντρου) υπ’ αριθ. 09, εμβαδού 17,50 τ.μ., στην Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ