Εκμίσθωση ημιυπόγειας αίθουσας

Εκμίσθωση ημιυπόγειας αίθουσας

Εκμίσθωση ημιυπόγειας αίθουσας του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, η οποία έχει ξεχωριστή είσοδο από την πίσω πλευρά του κτιρίου – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ