Εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων

Εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων

Εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης εμβαδού 400,00 τ.μ. χαρακτηρισμένο ως πλατεία, στην παραλία Καναλίου της Τ.Κ. Καναλίου, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ