Εκμίσθωση του Δημοτικού Αίθριου Μπαρ-Αναψυκτηρίου που βρίσκεται έναντι κάμπινγκ «ΜΟΝΟΛΙΘΙ»

Εκμίσθωση του Δημοτικού Αίθριου Μπαρ-Αναψυκτηρίου που βρίσκεται έναντι κάμπινγκ «ΜΟΝΟΛΙΘΙ»

Εκμίσθωση του
Δημοτικού Αίθριου Μπαρ-Αναψυκτηρίου που βρίσκεται έναντι κάμπινγκ «ΜΟΝΟΛΙΘΙ», Τ.Κ. Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, τμήμα του υπ΄ αριθ. -480- τεμαχίου, συνολικού εμβαδού 181,085 στρεμμάτων – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ