Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

α) εκμίσθωση 57,020 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -14- τεμαχίου, στη θέση «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Α’», της Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ

β) εκμίσθωση 46,54262 στρεμμάτων του υπ΄αριθ. -27- τεμαχίου, στη θέση «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Β’», της Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας – κατεβάστε τη σχετική διακήρυξη εδώ