Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης του δημοτικού θερινού κινηματογράφου «ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ»

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης του δημοτικού θερινού κινηματογράφου «ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ»

03_26

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο