Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2023

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2023

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού