Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2024»

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2024»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού