Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου Δήμου Πρέβεζας»

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού