Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού