Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού