Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για τα έτη 2023-2024

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για τα έτη 2023-2024

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού