Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Υλοποίηση παρεμβάσεων 1ης φάσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημαρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου SOLIS»

Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Υλοποίηση παρεμβάσεων 1ης φάσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημαρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου SOLIS»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού