Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τραπεζιών Teqball

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τραπεζιών Teqball

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού