Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου και ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ με ελκόμενο αεριστήρα

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου και ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ με ελκόμενο αεριστήρα

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού