Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο : “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2024”

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο : “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2024”

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού