Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2023»

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2023»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού