Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2023-2024»

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2023-2024»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού