Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού