Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πρέβεζας»

Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού