Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ΄ φάση»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ΄ φάση»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο