Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας για τα έτη 2024-2025

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας για τα έτη 2024-2025

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού