Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού των ΚΕΠ Δήμου Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού των ΚΕΠ Δήμου Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού