21/9 – Προμήθεια εδεσμάτων και ροφημάτων κατά τις ημέρες Τρίτη 25/09/2012 και Τετάρτη 26/09/2012, για τα διαλείμματα των συνεδριάσεων της τρίτης συνάντησης των εταίρων της Πράξης “I MAKE”

21/9 – Προμήθεια εδεσμάτων και ροφημάτων κατά τις ημέρες Τρίτη 25/09/2012 και Τετάρτη 26/09/2012, για τα διαλείμματα των συνεδριάσεων της τρίτης συνάντησης των εταίρων της Πράξης “I MAKE”

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο