Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του Προσώπων ετών 2017 – 2018

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του Προσώπων ετών 2017 – 2018

Δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο