Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής Δήμου Πρέβεζας & Νομικών Προσώπων του έτους 2016

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής Δήμου Πρέβεζας & Νομικών Προσώπων του έτους 2016

Δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο