Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο