Πίνακας δημοσιότητας του έργου: Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από διασταύρωση Ζεφύρου έως δεξαμενές Καναλίου

Πίνακας δημοσιότητας του έργου: Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από διασταύρωση Ζεφύρου έως δεξαμενές Καναλίου

ydrefsi-zefiros-kanali