Ανακοίνωση για πλήρωση κενών θέσεων στο ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) του Δήμου Πρέβεζας

Ανακοίνωση για πλήρωση κενών θέσεων στο ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ και την σχετική αίτηση εδώ.