Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τη Νέα Δημοτική και Κοινωφελή Επιχείρηση Πρέβεζας

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τη Νέα Δημοτική και Κοινωφελή Επιχείρηση Πρέβεζας

08_28

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο