Πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη ιατρού παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη δομή ΚΗΦΗ στο Δήμο Πρέβεζας

Πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη ιατρού παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη δομή ΚΗΦΗ στο Δήμο Πρέβεζας

pathologos_pinakas