Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των ωφελουμένων της δομής ‘ΚΗΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’

Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των ωφελουμένων της δομής ‘ΚΗΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού